Kurs

Adress till kurslokalen:

Datavägen 12
175 43 Järfälla


Viktig information!


Kursanmälan -– Anmälningsvillkor
Anmälan sker genom köp av kursplats direkt i nätbutiken. Vill du delbetala kursen köper du först anmälningsavgiften, och senast  slutbetalningsdatumet köper du produkten som avser slutbetalning för en och samma kurs. När vi erhållit din betalning skickar vi ut ditt välkomstbrev med e-post.


Ångerrätt av kursplats -– Anmälan är bindande

Anmälan är bindande. Din kursbetalning innebär att du samtycker till dessa villkor. Anmälan kan återtas genom skriftligt meddelande till oss inom 14 dagar från att kursanmälan har skett.Därefter gäller följande; avbokas kursplatsen tidigare än 4 veckor före kursdatum återbetalas halva kursavgiften. Vid delbetalning av kurs behålls hela anmälningsavgiften. Om kursen hålls av gästlärare återbetalas inte anmälningsavgiften eller kursavgiften!

Avbokas platsen när det är mindre än 4 veckor kvar till kursstart är hela kursavgiften förbrukad. Avbokning utanför ångerrättstiden, på grund av sjukdom, kräver sjukintyg som är daterat senast dagen efter kurs start. Återbetalning sker då med 75% av betald kursavgift. Notera att ingen återbetalning sker om kursen hålls av gästlärare. Återbetalning gäller endast för den kursdeltagare som sjukintyget avser. Återbud till kursen ska ha inkommit skriftligen innan kursen börjar för att ovanstående ska gälla.

Informera oss omgående om Ni inte ämnar delta på kursen av en eller annan anledning.
Missat kurstillfälle kan ej tas igen!


Delbetalning av kurs
En del av våra kurser går att delbetala. Läs igenom kurs-/produktbeskrivningen noga. Notera betalningsdatumen. Vi skickar inte ut några påminnelser när eventuella delbetalningar eller slutbetalningar ska göras. Det är upp till varje kursdeltagare att själv ha koll på datumen då deras kurser ska delbetalas eller slutbetalas.

Om inte betalning inkommer på utsatt datum räknas det som att kursen är avbokad. För mer information se stycke ”Ångerrätt av kursplats – Anmälan är bindande”.

Hela kursbeloppet ska vara betalt för att kursdeltagaren ska ha rätt att deltaga på kursen. Samtliga delbetalningar samt slutbetalningen måste vara betalt på utsatt datum.


Inställd kurs
Om Kakburken måste ställa in en kurs är inte Kakburken ersättningsskyldig för eventuella kostnader som en kursdeltagare har på grund av inställd kurs. Kursavgift återbetalas, ingen övrig ekonomisk kompensation utgår.
Det finns inga produkter i denna kategori.