Köpvillkor


Betalning
För information rörande betalning vänligen se Frakt och Betalning.


Butiken
Köpinformation och köpvillkor som gäller vid inköp i butiken på Bruttovägen 2 i Järfälla finns på informationssidan Butiken i Järfälla.


DHL Servicepoint
Vilket Servicepoint - Att välja Servicepoint - Omdirigering till nytt Servicepoint

Det DHL Servicepoint som ligger avståndsmässigt närmast kundens postnummerområde väljs per automatik.Om det är ett större postnummerområde kan det tyvärr innebära att det inte alltid är det ombud som närmast den angivna gatuadressen/postlådan/gården. 

http://www.dhlpaket.se/ kan du kontrollera vilket DHL Servicepoint din beställning kommer att skickas till. Om du önskar leverans till en annan DHL servicepoint vänligen svara omgående på din orderbekräftelse. I svaret uppger du namn och adress till det DHL Servicepoint ni önskar få beställningen skickad till.

Nya DHL Servicepoint tillkommer och gamla kan försvinna. Detta kan påverka vart din försändelse hamnar.

Om ett DHL Servicepoint är fullt och ej kan ta emot fler försändelser kommer försändelsen att lämnas av på ett annat DHL Servicepoint som finns på chaufförens rutt. Information om det nya Servicepointet erhålles med aviseringen.

Om din försändelse redan har lämnat oss kan vi kan ställa om försändelsen till ett nytt ombud mot att mottagaren betalar den omställningsavgiften som tillkommer när en försändelse måste dirigeras om. Notera att det tar ca 1 vecka för DHL att ställa om en försändelse, sedan tar det ytterligare någon dag innan försändelsen når den nya DHL Servicepointen.

För mer information om omställningsavgiften, se följande länk OmställningsavgiftFeltryck och färgangivelser
Vi reserverar oss mot feltryck och förbehåller oss rätten att utan ytterligare meddelande göra ändringar på webbsidorna samt i dessa villkor. Felaktiga uppgifter i produktbeskrivningar och prisangivelser klassas inte som ett fel av produkten. Observera att produktens utseende på skärmen, t.ex. färgangivelse och metallic-effekt, kan avvika från verkligheten och klassas inte som fel på produkten.

Beställningar som baseras på felaktigt angivna uppgifter kan komma att makuleras.


Försändelse med felaktig postadress eller mobilnummer
Kunden ansvarar för att uppgiven leveransadress och mobilnummer är korrekta. Försändelse med felaktig leveransadress kan på anmodan dirigeras om till ny adress mot att transportörens administrativa kostnader erläggs av kunden. Försändelsen dirigeras om efter att beloppet har erlagts till oss. För mer information om avgiften, se stycke "DHL Servicepoint, Vilket Servicepoint - Att välja Servicepoint - Omdirigering till nytt Servicepoint".

Vilket DHL Servicepoint som en beställning levereras till beror på leveransadressens postnummer. Det är därför ytterst viktigt att ditt postnummer är korrekt.

Försändelse som kommer i retur på grund av felaktig leveransadress eller mobilnummer betraktas som ej uthämtad försändelse, se stycke "Försändelse som ej har hämtats ut av mottagaren" för mer information.


Försändelse som ej har hämtats ut av mottagaren
För försändelser som inte hämtas ut och därför går i retur till oss debiteras en avgift om 389 SEK inklusive moms för försändelser med postadress i Sverige. Avgiften uttages för att täcka kostnader för transporter, returavgifter och administrativa avgifter som uppkommer vid returen.

Kakburken of Sweden AB förbehåller sig rätten att kvitta ordervärdet för de produkter i ordern som inte innehåller någon form av livsmedel mot avgiften för ej uthämtad försändelse.

Försändelsen finns för uthämtning hos Kakburken of Sweden AB i 30 dagar efter att den har kommit i retur, mot att DHLs returavgifter betalas vid avhämtning av försändelsen. När en månad har passerat kasseras samtliga livsmedel som beställningen innehöll. Ordervärdet för de produkter som helt eller delvis består av livsmedel kan därför ej komma kund tillgodo. Återbetalning sker därefter i enlighet med de villkor som finns beskrivna under Köpvillkoren. Eventuellt överskott som ligger kund tillgodo kommer att återbetalas till kunden 60 dagar efter det att ordern har kommit i retur. Om kund meddelar oss att uthämtning av försändelsen ej kommer att ske, sker utbetalning inom 14 dagar.


Garanti - Elprodukter
24 månaders garanti som täcker maskinskada. Garantin gäller förutsatt att maskinen har skötts på korrekt sätt, samt används på det sätt maskinen är ämnad att användas till. Denna garanti inskränker inte dina rättigheter som du har i konsumentköplagen. Fullständiga garantivillkor medföljer produkten.

Om felet inte omfattas av garantin tillkommer en undersökningsavgift på 595,-. Denna avgift tas ut även under garantitiden. Notera att undersökningsavgiften inte täcker någon reparation, eller rengöring av produkt.

Returporto kommer att återbetalas till köparen utifall felet omfattas av garantin. Ersättning sker i enlighet med PostNords portotabell. Produkten ska skickas tillbaka med PostNord som brev eller som postpaket om det behövs. Ingen annan form av transport ersätts. Kakburken of Sweden AB löser inte ut försändelser som ej är korrekt frankerade.


Hämtorder
Köpinformation och köpvillkor som gäller vid hämtorder finns på informationssidan
Butiken i Järfälla. Vänligen ta del av köpinformationen och köpvillkoren innan du bekräftar din beställning.


Inställd kurs
Vid inställd kurs är inte Kakburken ersättningsskyldig för eventuella kostnader som en kursdeltagare har på grund av inställd kurs. Vid inställd kurs återbetalas hela kursavgiften av Kakburken of Sweden AB.


Keramik och Porslin
Keramik och porslinsprodukter kan innehålla mindre luftbubblor. Luftbubblorna förekomst påverkar inte produktens kvalitét på något sätt. Luftbubblor klassas inte som fel på produkten.


Köpinformation och köpvillkor rörande kurs
Köpinformation och köpvillkor rörande kurser se kategorin Kurser


Lagerdiff
Ibland förekommer tyvärr lagerdiff i en beställning, det innebär att en beställd produkt av någon anledning inte kan levereras. Överstiger lagerdiffen mer än 50% av ordervärdet makuleras hela beställningen. I annat fall korrigeras ordern och de produkter som finns i lager levereras. För att kunna erbjuda våra kunder snabba leveranser har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda våra kunder ersättningsprodukter om en produkt ej finns i lager. Vänligen svara omgående på din orderbekräftelse, skriv i orderbekräftelsen om Ni önskar att hela ordern makuleras om en eventuell lagerdiff skulle förekomma på ordern.


Personuppgifter
Vi är ansvariga för de personuppgifter du lämnar till oss. Vi kommer att lagra dessa digitalt för att förenkla dina inköp hos oss. Tag kontakt med kundservice om du vill avsluta ditt konto hos oss.


Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. 

Kakburken förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering.


Presentkort
Utfärdat presentkort gälleri ett (1) år från inköpsdatum.


Returadress

Kakburken of Sweden AB
Bruttovägen 2
175 43 JÄRFÄLLA


Retur av felexpedierad produkt
Kontrollera att du har erhållit de produkter som står på din orderhandling. Om du upptäcker att du har erhållit fel produkt, kontakta oss skriftligen på följande länk RETURER. Produkten måste vara oss tillhanda inom 7 dagar från det att du har mottagit produkten.

Returen godkännes om nedanstående punkter uppfylls

 • Förpackningen är obruten.
 • Förpackningen och produkten är oskadade.
 • Produkten är oanvänd.
 • Produkten är oss tillhanda inom 7 dagar från det att du mottagit ordern. Följande räknas som att du har mottagit ordern; det datum som ordern anländer till ditt DHL servicepoint.
 • Skicka med en kopia av orderhandlingen.
Returporto kommer att återbetalas till köparen. Ersättning sker i enlighet med PostNords portotabell. Produkten ska skickas tillbaka med PostNord som brev eller som postpaket om det behövs. Ingen annan form av transport ersätts. Kakburken of Sweden AB löser inte ut försändelser som ej är korrekt frankerade.

Uppfylls inte ovanstående punkter vid retur av felexpedierad produkt förbehåller sig Kakburken of Sweden AB att behålla 25% av produktbeloppet som administrativ avgift. Returer av produkter med öppnade förpackningar, samt produkter som har använts kommer inte att godtas.

Om vi inte har erhållit returen inom 14 dagar från det att kunden har mottagit sin beställning kommer inte returen att godtas.

Tänk på att paketera in produkten ordentligt så den inte går sönder på vägen, då det är du som är ansvarig för transporten tillbaka till oss. Observera att ömtåliga produkter, så som brudpar, alltid måste returneras förpackade i kartong, annars godkänns inte returen.

Adress som används vid returen, se rubriken RETURADRESS. Inga returer som har med vår nätbutik att göra kan tas emot i vår butik på Bruttovägen 2. Returerna måste ske per post.

Vid godkänd retur sker återbetalning till kunden via Klarna. Återbetalning sker inom 30 dagar från att returen har erhållits.


Retur av skadad, bristfällig eller felaktig produkt

Kontrollera dina produkter noggrant vid mottagandet! Är produkten skadad, bristfällig eller felaktig ska det reklameras skriftligen, inom 7 dagar efter mottagandet. Är felet inte synligt innan produkten använts gäller 14 dagars reklamationsrätt. Kontakta oss på följande länk RETURER.

Om du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du anmäla det omgående till transportörens servicepoint. Om de ej åtager sig skadeansvaret, ska du kontakta oss.

Efter att du fyllt i formuläret informerar vi dig  om den reklamerade produkten måste returneras eller ej.
Om retur är nödvändig vänlig bifoga följande;

 • Produktens förpackning.
 • Produktens samtliga delar, inklusive de skadade delarna.
 • Orderhandling, eller en kopia av orderhandlingen. Ange returorsak på baksidan av orderhandlingen (skriv för hand).
Om vi bedömer att en returnerad produkt inte är skadad, bristfällig eller felaktig förbehåller vi oss rätten att behandla returen som ångerrätt. Önskar kunden att få tillbaka den returnerade produkten utgår faktisk fraktkostnad. Försändelsen skickas ut efter att beloppet har erlagts till oss.

Om vi bedömer att produkten ska skickas tillbaka ska den skickas som brev, eller som postpaket om det behövs. Ingen annan form av transport ersätts. Ersättning sker i enlighet med PostNords portotabell. Kakburken of Sweden AB löser inte ut försändelser som ej är korrekt frankerade. Om vi bedömer att en returnerad produkt inte är skadad, bristfällig eller felaktig sker ingen ersättning av returkostnaden.

Om produkten returneras utan att kunden först har kontaktat Kakburken of Sweden AB kommer ersättning av returporto att utebli.

Om samtliga produkter i ordern är felaktiga och returneras så återbetalas enhetsfrakten, förutsatt ett vi bedömer att de returnerade produkterna är skadade, bristfälliga eller felaktiga.

Adress som används vid returen, se rubriken RETURADRESS här nedan. Inga reklamationer/ångerrätter som har med vår nätbutik att göra kan tas emot i vår butik på Bruttovägen 2. Returerna måste ske per post.

Vid godkänd retur sker återbetalning till kunden via Klarna. Återbetalning sker inom 30 dagar från att returen har erhållits.


Saknad produkt - Ej komplett order
Om du upptäcker att du saknar en produkt, kontakta oss omgående skriftligen på följande länk KONTAKTA OSS
Uppge vilket ordernummer det gäller, samt produktnummer på den saknade produkten.Ångerrätt - distansförsäljning

Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) har konsumenter (EJ FÖRETAG) 14 dagars ångerrätt. Distansförsäljningslagen för ångerrätt gäller dock ej för livsmedel. Dvs produkter som helt eller delvis består av någon form av livsmedel. Lagen gäller ej heller för måttbeställda produkter (kantband), tidningar, tidskrifter, CD- och DVD-skivor, engångsartiklar som inte är förpackade (t.ex. vändbara tårtbrickor i guld/silver) samt engångsartiklar med bruten förpackning. Förpackade engångsartiklar är produkter som ska komma i direkt kontakt med livsmedel och som inte går att rengöra/diska/tvätta. Som engångsartiklar räknas bl.a. muffinsformar, konfektformar i papper eller folie, cupcake wraps, påsar till kalas/godis/kakor/bakelser, kartonger till cupcakes/tårtor/kakor/choklad/bakelser/konfekt, engångsspritspåsar, tårtbrickor, dollies, tårtpapper, servetter, papperstallrikar, pappersmuggar och liknande produkter.

14 dagars ångerrätt gäller från det att din beställning finns för uthämtning hos ditt DHL Servicepoint. Det förutsätter att samtliga nedanstående punkter uppfylls

 • Informera oss skriftligen inom 14 dagar, från att produkten har erhållits, att du ämnar nyttja din ångerrätt. Fyll i dokumentet på följande länk RETURER och returnera därefter produkten.
  Följande räknas som att du har mottagit ordern; det datum som ordern anländer till ditt DHL servicepoint.
 • Produktens återsänds i väsentligen oförändrat skick.
 • Produkten skickas tillbaka inom 14 dagar från att produkten har erhållits.
  Följande räknas som att du har mottagit ordern; det datum som ordern anländer till ditt DHL servicepoint.
 • Skicka med en kopia av orderhandlingen.
Returporto betalas av köparen. Fraktavgift till kund återbetalas inte vid ångerrätt. Kakburken of Sweden AB löser inte ut försändelser som ej är korrekt frankerade.

Du är ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten som beror på en hantering utöver vad som krävs för att kunna fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Vi rekommenderar därför våra kunder att öppna emballagen varsamt! Ångerrätt av produkter som återsänds i väsentligen förändrat skick, så som produkter med skadade förpackningar samt använda produkter, klassas som värdeminskade produkter. Värdeminskningen bedöms från fall till fall, och är minst 30% av produktens värde. Värdeminskning påverkar det belopp som återbetalas.

Returnerad produkt som ej omfattas av ångerrätten finns för uthämtning hos Kakburken of Sweden AB i 30 dagar efter att den kommit i retur. När en månad har passerat kasseras samtliga produkter. Uthämtning sker under butikens öppettider. Adress och öppettider finns på följande länk Butiken i Järfälla .

Tänk på att paketera in produkten ordentligt så att produkten och dess förpackning inte går sönder på vägen, då det är du som är ansvarig för transporten tillbaka till oss. Returnera alltid produkterna förpackade i en kartong, samt med packmaterial. Om produkten skadas under transport så blir det en värdeminskning på produkten som påverkar det belopp som återbetalas.

Vid godkänd ångerrätt sker återbetalning till kunden via Klarna. Återbetalning sker inom 30 dagar från att returen har erhållits.

Försändelse som kommer i retur på grund av den inte hämtas ut betraktas som ej uthämtad försändelse, se stycke "Försändelse som ej har hämtats ut av mottagaren" för mer information.


Adress som används vid returen, se rubriken RETURADRESS. Inga reklamationer/ångerrätter som har med vår nätbutik att göra kan tas emot i vår butik på Bruttovägen 2.

Köpinformation och köpvillkor som gäller vid hämtorder finns på informationssidan Butiken i Järfälla. Vänligen ta del av köpinformationen och köpvillkoren innan du bekräftar din beställning.


Återbetalning
Vid godkänd retur sker återbetalning till kunden via Klarna. Återbetalning sker inom 30 dagar från att returen har erhållits. Återbetalning av kursavgift sker av Kakburken of Sweden AB.